Systemy Alarmowe

Zestaw alarmowy

Nawigacja

Kontakt

Alarmy Satel

Systemy alarmowe, czyli systemy zabezpieczające domy, biura czy inne obiekty przed niepowołanymi osobami. Współczesne alarmy Satel poza sygnalizacją akustyczną (wycie syreny) oraz optyczną (sygnały świetlne) potrafią w bardziej zaawansowany sposób sygnalizować alarm, np. wysyłać pod wyznaczony numer SMS-a o określonej treści, czy też dzwonić pod wybrany numer i przekazywać ustalony komunikat głosowy. System alarmowy składa się z szeregu urządzeń, których dobór zależy od przeznaczenia alarmu. W związku, z czym innej konfiguracji urządzeń użyjemy w domu jednorodzinnym a innej w dużej hali zakładu pracy.

Urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego:


Centrala alarmowa

Centrala alarmowa - można by ją określi mianem serca albo mózgu systemu alarmowego. Bez niej system alarmowy nie jest w stanie sam działać. Centrala alarmowa zbiera informacje pochodzące innych urządzeń, jakie są do niej podłączone. Następnie dane te są przez centralę przetwarzane i w zależności od sytuacji podejmowane są odpowiednie działania. O sposobie reakcji centrali alarmowej na określone przypadki decyduje pod czas programowania instalator systemów alarmowych. Ponieważ centrala odgrywa tak ważną rolę w systemie alarmowym powinna znajdować się w bezpiecznym, trudnym do zlokalizowania miejscu.

Centrale alarmowe Satel: INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 128, INTEGRA 64, INTEGRA 32, INTEGRA 24

Czujka ruchu

Czujka ruchu – zadaniem czujki jest zbieranie informacji o ruchu w obszarze, w jakim się znajduje. Jeśli czujka prześle do centrali informacje, które ta zgodnie z programem zinterpretuje jako zagrożenie, wykona odpowiednie zadania przekazując poszczególnym urządzeniom zaprogramowane rozkazy, np. wycie syreny, itp. Czujki ruchu możemy podzielić na: podczerwieni (aktywne i pasywne), mikrofalowe oraz dualne, łączące te dwa sposoby wykrywania naruszeń.

Czujki ruchu Satel: SILVER, COBALT, COBALT Pro, COBALT Plus, IVORY, AMBER, GRAPHITE, GRAPHITE Pet, AQUA Pro, AQUA Plus, AQUA Luna, AQUA Pet, AQUA S, AQUA Ring, AQUA Ring S

Czujka zbicia szkła

Czujka zbicia szkła – urządzenie wykrywające zbicie szyby w oknie lub w drzwiach. Większość obecnych na rynku czujek zbicia szkła to czujki mikrofonowe. Bardziej zaawansowane czujki analizują docierające do nich dźwięki pod kątem wystąpienia dźwięku o ściśle określonym charakterze.

Czujki zbicia szkła:: INDIGO

Czujka magnetyczna

Czujka magnetyczna – zadaniem tego czujnika jest wykrywanie sytuacji, w której otwierane są okna, drzwi, itp. Czujki magnetyczne składają się z dwóch elementów: magnesu i kontaktronu. Gdy kontaktron znajdzie się poza zasięgiem magnesu (pola magnetycznego) czujnik daje centrali sterującej informację o otwarciu drzwi, okna, itp.

Czujki magnetyczne Satel: S-4, S-4 BR, S-3, S-2, S-2 BR, S-1, S-1 BR, K-3, K-3 2E, K-2, K-2 2E, K-1, K-1 2E, K-1 BR, K-2 BR, VD-1

Sygnalizator

Sygnalizator – możemy tutaj wyróżnić sygnalizatory optyczne, wykorzystujące sygnalizację świetlną oraz sygnalizatory akustyczne, wykorzystujące sygnalizację dźwiękową. Sygnalizatory mogą być montowane na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Sygnalizatory Satel: SP-4006 R, SP-4003 R, SP-4002 R, SP-4001 R, SD-3001 R, SP-500 R, SPLZ-1011 R, SPL-2010 R, SPL-2030 R, SPL-5020 R, SPL-5010 R, SPW-250 R, SPW-220 R, SPW-210 R, SOW-300 R, SPW-100

Manipulator

Manipulator – inaczej zwany klawiaturą, umożliwia wprowadzanie hasła załączającego lub wyłączającego czuwanie systemu alarmowego. Manipulator także informuje o awariach, alarmach i innych zdarzeniach, które zarejestrował system alarmowy. Manipulator pozwala także zaprogramować centralę alarmową. Obecnie najpopularniejsze rodzaje manipulatorów to manipulatory LED, manipulatory LCD oraz najnowsze manipulatory Sensoryczne.

Manipulatory Satel: INT-KSG-BSB, INT-KSG-SSW, INT-KLCD-GR, INT-KLCD-BL, INT-KLCDR-GR, INT-KLCDR-BL, INT-KLCDL-GR, INT-KLCDL-BL, INT-KLCDS-GR, INT-KLCDS-BL, INT-KLCDK-GR

do góry